WEDSTRIJD - Cake and Sugar
Cakeandsugar-Banner1
Cakeandsugar-Banner3
Cakeandsugar-Banner4
Cakeandsugar-Banner5
Cakeandsugar-Banner6
Cakeandsugar-Banner7
Arrow
Arrow
Slider

Cake & Sugar vindt plaats van 9 tot 11 maart 2018 in Brussels Expo. Naar aanleiding van de beurs organiseren we met veel plezier een Cake-design wedstrijd.

De winnaar mag België gaan vertegenwoordigen op het “Cake Designers World Championship – FIPGC” in Milaan in oktober 2019.

De organisator van deze wedstrijd is Conceptum.

Inschrijvingen:

De deelnemer moet het online inschrijvingsformulier hier invullen.

De deelnemer moet de Belgische nationaliteit hebben of van een land afkomstig zijn waar geen enkele wedstrijd georganiseerd wordt rond het “Cake Designers World Championship”.

Elke deelnemer krijgt een gratis toegangsticket voor de 3 dagen van de beurs.

De uiterste inschrijvingsdatum ligt vast op vrijdag 26 februari 2018 om middernacht.

Er wordt een deelnamekost van €10 gevraagd aan elke deelnemer. Dit bedrag moet voor 26/2 op volgend rekeningnummer gestort worden: BE17 0682 4769 8621 met vermelding van de boodschap: CAKE AND SUGER WEDSTRIJD + UW NAAM en VOORNAAM.

Gelieve het betalingsbewijs samen met de titel van uw realisatie door te sturen naar clalague@conceptum.eu. Zonder dit betalingsbewijs is uw inschrijving niet geldig. Nadat we het bewijs ontvangen hebben, sturen we u een toegangsticket door voor de 3 dagen van de beurs.

Deelname :

Maak een pièce montée van minstens 3 niveaus (de accessoires die op de taart liggen, tellen niet mee als niveau) met als thema “Let’s Party”. We vragen daarnaast om minstens 3 eetbare technieken te gebruiken zoals royal icing, bekleding met suikerdeeg, chocolade of botercrème, pastillage, isomalt, fleur sur fil, modelleren, 3D-sculpturen, suikerkant, eetbare verf en air brush.

Elke realisatie moet het resultaat zijn van het persoonlijke werk van de ingeschreven kandidaat, zonder dat hij/zij hier hulp bij gekregen heeft. Het moet eveneens een origineel werk zijn dat speciaal voor de wedstrijd gemaakt werd. Het mag nog niet gebruikt geweest zijn voor een eerdere promotie of tentoonstelling. Elke realisatie die niet aan deze voorwaarden voldoet, zal gediskwalificeerd worden. Het gebruik van dummies is toegestaan, maar deze moeten wel zo behandeld worden alsof het om echte taart gaat.

De basis moet in een vierkant passen van 50x50cm. Er zijn geen beperkingen op de hoogte (min. 40 cm).

Levering stukken:

Alle realisaties moeten naar de beurs gebracht worden op een specifieke dag en op specifieke uren: vrijdag 9/3 tussen 8u en 13u. De deelnemers moeten zich bij aankomst melden en krijgen vervolgens een nummer toegewezen. De organisatoren behouden zich het recht om de wedstrijdstukken te verplaatsen indien nodig.

De transportdozen worden na de levering niet meer toegelaten op de wedstrijdzone en er wordt hier ook geen enkele stockruimte voor ter beschikking gesteld.

Elke deelnemer mag slechts een enkele assistent meebrengen voor de mise en place. Mogen wij u vragen de zaal te verlaten eenmaal uw stuk er staat. U mag naar buiten gaan zodat u via de hoofdingang terug naar binnen kan komen bij de officiële opening.

De beurs is open van 15u tot 20u op vrijdag, en van 10u tot 18u op zaterdag en zondag.

Wat de referentie etiketten van de concurrenten betreft: er worden twee etiketten aan de deelnemers gegeven op het moment van de presentatie. De eerste etiket moet goed zichtbaar zijn voor de jury. Het andere etiket mag, wegens veiligheidsredenen, onder de schaal gelegd worden. Eenmaal dat gedaan is, mag u uw wedstrijdstuk op de tafels gaan plaatsen. Daar vindt u ook het nummer terug van uw inschrijving.

Veiligheid:

De organisatie neemt de grootste voorzorgsmaatregelen op vlak van veiligheid. Toch kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade aan de tentoongestelde stukken, het materiaal of persoonlijke bezittingen.

Intellectuele eigendomsrechten:

Gelieve er u van bewust te zijn dat u, door deel te nemen aan de wedstrijd en door het reglement te aanvaarden, u ermee akkoord gaat dat er foto’s genomen kunnen worden door eender wie. Uw werk kan dus nagemaakt worden, maar Cake & Sugar Brussel kan hier op geen enkele manier verantwoordelijk voor gehouden worden.

Foto’s en video’s:

De foto’s en video’s van de wedstrijd mogen op de website gebruikt worden, of in andere publicaties die goedgekeurd werden door Cake & Sugar Brussels.

Het meenemen van de wedstrijdstukken:

De tentoongestelde stukken mogen pas na de tentoonstelling terug worden meegenomen; niet vroeger.  Dat kan dus vanaf 18u op zondag 11 maart 2018. De organisatoren behouden zicht het recht om alle niet opgehaalde stukken te vernielen of te verwijderen vanaf 20u.

Resultaten:

De stukken worden tijdens de beurs beoordeeld. De resultaten worden op de beurs meegedeeld op zondag 11/3 om 16u.

Prijzen: 3 winnaars:

  1. Eerste prijs: reiskosten + 3 overnachtingen voor één persoon + deelnamekost (€300) voor de “Cake Designers World Championship” + workshop bij Madl Creations.
  2. Tweede prijs: Kenwood machine: “Chef XL Titanium” ter waarde van  749,99 €
  3. Derde prijs: prijzen van Fancy Cakes & Silikomart.

De jury beoordeelt de werken op basis van volgende punten:

– Creativiteit / Ontwikkeling van nieuwe ideeën
– Compositie, proporties, kleuren, evenwicht
– Kwaliteit van de afwerking
– Moeilijkheidsgraad
– Respect voor het thema

Alle stukken die niet voldoen aan het reglement, zullen niet beoordeeld worden.

Samenstelling van de jury:

– Emma Jayne (moet nog bevestigd worden)
– Cindy Sauvage van « Madl Creations »
– Mary Presicci
– Antonio Santangelo van « La Cucina delle Zie »

Prijsuitreiking:

De prijsuitreiking vindt plaats op zondag 11 maart 2018 om 16u.

De prijzen van de 1e, 2e en 3e plaats worden weer op het podium gezet.

Voor alle deelnemers:

De huidige voedingsnormen dienen gerespecteerd te worden. We staan het gebruik van dummies (fictieve taarten) toe om tijd en geld te winnen, maar ook om verspilling tegen te gaan. Ze moeten echter wel als echte taarten behandeld worden. Het is dus verboden om niet-eetbare steunelementen te gebruiken.

De dummies moeten op een plateau geplaatst worden; net zoals u dat zou doen met echt gebak.

Presentatie van de stukken:

De deelnemers mogen hun werk op een piedestal of eender welke andere presentatievorm plaatsen die het werk tot zijn recht laat komen. Hier wordt echter geen rekening mee gehouden bij het bepalen van de hoogte van de creatie, noch bij de quotering.